Procesy biznesowe

Zarządzanie procesami biznesowymi ma na celu poprawę wyników w organizacji poprzez umiejętne zarządzanie i optymalizację procesów biznesowych w niej zachodzących. Klasycznymi procesami biznesowymi są powtarzalne i rutynowe zespoły czynności, które przebiegają według określonych procedur.

 

Proces składa się z poszczególnych kroków, których zatwierdzanie (akceptacja) powoduje przechodzenie procesu w krok kolejny zgodnie z kierunkiem konkretnej procedury danego procesu. System steruje przebiegiem procesu w momencie podejmowania decyzji w kolejnych krokach procesu.

proces

Przykłady realizowanych procesów
zaprojektowanych w LoVo BPM Barbara:

 

  • Procesowanie ścieżki akceptacji dokumentów finansowych (faktur),
  • Procesowanie wniosków HR (np. wniosek urlopowy lub delegacja),
  • Procesowanie wniosków reklamacyjnych,
  • Proces przedsprzedażowy (np. opiniowanie i konsultowanie warunków oferty),
  • Proces uruchomienia usługi,
  • Proces zatrudnienia pracownika,
  • Opiniowanie dokumentów np. umów, ofert lub regulaminów,
  • Procesy monitoringu, kontroli i raportowania.

Leave a Reply:

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.